ReadyPlanet.com
dot dot
เหรียญเงินกษาปณ์ชุดใหม่ และ ประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์ article

กรมธนารักษ์พร้อมเปิดจ่ายเหรียญที่ระลึก ๖o ปี บรมราชาภิเษก

จองเหรียญ

สำหรับผู้ที่สั่งจองวันที่  3 - 11 มิถุนายน 2553 รับได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

ระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.30 น. ณ หน่วยที่กำหนดในใบเสร็จรับเงินของท่าน

หลักฐานในการรับเหรียญ คลิ๊ก

 ___________________________

เหรียญกษาปณ์ชุดใหม่

 

       เหรียญ10,เงิน10บาท,เหรีญเงิน10บาท,เงินหยอดเหรียญ10บาท,สิบบาท,กรมธนารักษ์สิบบาท

เหรียญ สิบบาท,เงินสิบบาท,10บาท

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย  กรมธนารักษ์เตรียมออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ๙ ชนิดราคา ตั้งเป้าหมาย เริ่มผลิตออกมาใช้ในปี ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๙๕๖ ล้านเหรียญ จะเริ่มนำเหรียญ ๒ บาท รุ่นใหม่เป็นสีทอง ออกมาใช้เป็นชนิดแรก ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป มียอดผลิตทั้งสิ้นจำนวน 240 ล้านเหรียญ

         สำหรับเหรียญ ๑ บาท เป้าหมายผลิตใหม่ 960 ล้านเหรียญ คาดว่าเริ่มนำออกมาใช้ได้ในเดือนกันยายน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา ในส่วนที่เหรียญ ๕ บาท ตั้งเป้าผลิตใหม่ 276 ล้านเหรียญ เริ่มใช้เดือนเมษายน, เหรียญ ๑o บาท ตั้งเป้าผลิตใหม่ 120 ล้านเหรียญ เริ่มใช้เดือนมิถุนายน ส่วนเหรียญ ๕o สตางค์ ตั้งเป้าผลิตใหม่ 180 ล้านเหรียญ และเหรียญ ๒๕ สตางค์ ตั้งเป้าผลิตใหม่ 216 ล้านเหรียญ คาดว่าจะเริ่มนำมาใช้ได้ทันที

         นายพฤฒิชัย กล่าวว่า ปริมาณเหรียญ กษาปณ์ทั้งหมดที่ผลิตในปี 2551 มีจำนวนกว่า 1.75 หมื่นเหรียญ จะไม่ทำให้เหรียญขาดตลาด เพราะคาดว่าการผลิตเหรียญชุดใหม่ แม้จะทำให้นักสะสมเก็บเหรียญเก่าไว้ แต่ก็คงไม่มาก เนื่องจากกรมธนารักษ์ตั้งเป้าทยอยเก็บเหรียญเก่าเข้าระบบหมดในอีก 5 ปีข้างหน้า   จึงไม่ต้องรีบสะสม

         "แต่ปัญหาตอนนี้คือ เหรียญซีรีส์ใหม่ยังไม่สามารถใช้กับเครื่องหยอดเหรียญ เช่น จ่ายค่ารถไฟฟ้า หรือรถไฟใต้ดิน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อขอให้ปรับระบบรองรับรูปแบบเหรียญที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เหรียญ ๕ บาท จะมีขนาดเท่าเดิม แต่ว่าน้ำหนักจะเบากว่ามาก ขณะที่เหรียญ ๕o สตางค์ และ ๒๕ สตางค์ จะเปลี่ยนวัสดุเงิน จากอะลูมิเนียมบรอนซ์ เป็นไส้เหล็กชุบทองแดง จึงทำให้สีเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีทองแดงมากขึ้น"  นายพฤฒิชัย กล่าว

         รมช.คลัง กล่าวอีกว่า สาเหตุที่มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ชุดใหม่ขึ้นมานั้น เพราะต้องการลดต้นทุนการผลิตเหรียญลง เนื่องจากราคาโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งผลจากการปรับซีรีส์เหรียญ ใหม่ครั้งนี้ ทำให้กรมธนารักษ์สามารถลดต้นทุนการผลิตเหรียญในปี ๒๕๕๒ ได้ถึง 15% เมื่อทําการเทียบจากจำนวนเหรียญที่ตั้งเป้าผลิตในปี ๒๕๕๒ จำนวน 1,956 ล้านเหรียญ โดยถ้าเป็นต้นทุนของเหรียญเดิมจะอยู่ที่ 4,758.- ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนของเหรียญใหม่อยู่ที่ 2,990.- ล้านบาท ประหยัดได้ 1,768.- ล้านบาท

         สำหรับเหรียญเงิน กษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ทั้งหมด จะมีรูปแบบและลวดลายที่คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ  แต่ปรับปรุงให้สวยงามมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ มีความแตกต่างในสาระสำคัญจากเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดปัจจุบัน คือ...

          1. เหรียญเงิน กษาปณ์ชนิดราคา ๑ สตางค์ และ ๑o สตางค์ เส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา และน้ำหนักคงเดิม แต่เปลี่ยนส่วนผสมของโลหะจากอะลูมิเนียม 97% เป็น 99%

          2. เหรียญเงิน กษาปณ์ชนิดราคา ๕ สตางค์ น้ำหนักคงเดิม แต่เปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลางจาก 16.00 มิลลิเมตร เป็น 16.50 มิลลิเมตร ความหนาลดลงจาก 1.40 มิลลิเมตร เป็น 1.35 มิลลิเมตร และเปลี่ยนส่วนผสมของโลหะจากอะลูมิเนียม 97% เป็น 99%

          3. เหรียญเงิน กษาปณ์ชนิดราคา ๒๕ สตางค์ และ ๕o สตางค์ เส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา และน้ำหนังคงเดิม แต่เปลี่ยนชนิดของโลหะจากอะลูมิเนียมบรอนซ์ (สีทอง) เป็นโลหะไส้เหล็กชุบทองแดง

          4. เหรียญเงิน กษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท เส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาคงเดิม แต่เปลี่ยนชนิดของโลหะจากคิวโปรนิกเกิลเป็นโลหะไส้เหล็กชุบนิเกิล และน้ำหนักลดลงจาก 3.40 กรัม เป็น 3.00 กรัม

          5. เหรียญเงิน กษาปณ์ชนิดราคา ๒ บาท เส้นผ่าศูนย์กลางคงเดิม แต่เปลี่ยนชนิดของโลหะจากไส้เหล็กชุบนิเกิล (สีขาว) เป็นโลหะอะลูมิเนียมบรอนซ์ (สีทอง) น้ำหนักลดลงจาก 4.40 กรัม เหลือ 4.00 กรัม ความหนาลดลงจาก 1.70 มิลลิเมตร เป็น 1.50 มิลลิเมตร

          6. เหรียญเงิน กษาปณ์ชนิดราคา ๕ บาท โลหะ เส้นผ่าศูนย์กลางคงเดิม แต่ความหนาลดลงจาก 2.20 มิลลิเมตร เป็น 1.75 มิลลิเมตร น้ำหนักลดลงจาก 7.50 กรัม เป็น 6.00 กรัม

          7. เหรียญเงิน กษาปณ์ชนิดราคา ๑o บาท โลหะ เส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา และน้ำหนักคงเดิม

___________________________

เหรียญที่ระลึก 50 ปี สํานักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ด้านหน้าเหรียญที่ระลึก 50 ปี สํานักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ด้านหลัง

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ด้านหน้าเหรียญ
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปนิวเคลียร์ล้อมรอบด้วยอิเล็กตรอน โดยมีรูปธรรมจักรล้อมรอบเบื้องล่างรูปธรรมจักร

 

วันที่เริ่มใช้
27-07-2552

http://www.treasury.go.th/internet/

 ___________________________

 

สินค้า หยอดเหรียญ
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดP.P.E Update (ปรภัคอิเลคทริค อัพเดท)

ช่องทางธุรกิจ ธุรกิจเครื่องหยอดเหรียญ เส้นทางธุรกิจ article
ศูนย์ บริการ articledot
หมวดหมู่ สินค้าหยอดเหรียญ
dot
bulletตู้น้ำหยอดเหรียญ
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ
bulletเครื่องเติมเงินมือถืออัติโนมัติ
bulletตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
bulletตู้ ล้างรถหยอดเหรียญ
bulletตู้จําหน่ายสินค้าหยอดเหรียญ
dot
ผลงานติดตั้ง Porapakelectric.
dot
bulletผลงาน ติดตั้ง เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ TechWorlds
bulletผลงาน ติดตั้ง ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ HealthDrink
dot
Newsletter

dot
bulletบริการหลังการขาย I BUSINESS SERVICES


ท่านลูกค้าที่ประสพภันน้ำท่วม ติดต่อ เพื่อเข้าบริการ ซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ตู้น้ำหยอดเหรียญ,ตู้เติมเงิน ฟรี ไม่มีค่าบริการ โทร.08-9999-4606   24ชม.
Porapakelectric Blog,ปรภัคอิเลคทริค รวมธุรกิจหยอดเหรียญ
ปรภัคอิเลคทริค,Porapakelectric,เทคเวิลด์,Tech World,เฮลท์ดริ๊งส์ Health Drink,เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่ม,กล่องหยอดเหรียญ,ตู้หยอดเหรียญ,ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้ล้างรถหยอดเหรียญ,ตู้สินค้าหยอดเหรียญ,ตู้ปะปาหยอดเหรียญ,เก้าอี้นวดหยอดเหรียญ,
สนใจโฆษณา  โทร: 08-9999-4606
อะไหล่แอลจี แอลจี เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า ราคาเครื่องซักผ้า ประเภทของ เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า hitachi เครื่องซักผ้า imarflex เครื่องซักผ้า ge เครื่องซักผ้าหยอดเหรียน เครื่องซักผ้าฝาบน  ร
แสนสิริ ดีเวปลอปเมนท์
ดีเวปลอปเมนท์
พฤกษา เรียลเอสเตท
P-Builder รับออกแบบ เขียนเเบบ อาคารทุกประเภท รับก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบออฟฟิศ


Copyright © Porapakelectric 2010 All Rights Reserved.
...

ปรภัคอีเลคทริค
Copyright © 2000-2016 All Rights Reserved   เลขที่ 133 เขต :  จตุจักร แขวง : ลาดยาว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
อีเมล : Porapakelectric@hotmail.co.th , Info@Porapakelectric.com
เว็บไซต์ : www.porapakelectric.com

แจ้งปัญหา,ติชม : feedback@Porapakelectric.com  

... ติดต่อสอบถาม - สั่งซื้อ คุณ.ธนัช 08-5599-6090 , 02-476-4306
View My Stats PageRank Checker