ReadyPlanet.com
dot dot
ระบบ อาร์โอ (REVERSE OSMOSIS ) คืออะไร? หาคําตอบที่นี่ครับ

ระบบ REVERSE OSMOSIS คืออะไร?   หาคําตอบที่แท้จริงได้ที่นี่  ปรภัค อีเลคทริค

REVERSE OSMOSIS (RO) เป็นระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรองชนิดพิเศษที่เรียกว่า MEMBRANE ซึ่งทำมาจากใยสังเคราะห์เซลลูโลส มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน (เส้นผมมนุษย์=100ไมครอน /ไวรัส=0.02ไมครอน) ด้วยคุณสมบัตินี้เองทำให้สารละลาย สิ่งปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก, ผงซักฟอก, ปุ๋ยเคมี, ยาฆ่าแมลง, สารตะกั่ว รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ไม่สามารถ แทรกตัวเล็ดลอดผ่านเยื่อกรองนี้ไปได้ จะมีเพียงน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถซึมผ่านได้ สิ่งปนเปื้อนที่ถูกดักไว้ ใน เยื่อกรองจะถูกกำจัดออกจากระบบในทันที เพื่อป้องกันการตกค้างสะสมภายในเครื่อง โดยจะแยกออก คนละทางกับ น้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรองแล้ว วิธีการนี้ทำให้น้ำกรอง RO มีความสะอาดบริสุทธิ์ ระดับมาตรฐานน้ำ Purified ของยุโรปและอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าน้ำกรองระบบอื่นๆหลายเท่าตัว

การเลือกน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์จะช่วยให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพดี วงการแพทย์ ได้สรุปผลการ ค้นคว้าว่า สาเหตุใหญ่ของการเกิดโรคนิ่วเกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่บริสุทธิ์พอ ทำให้ร่างกายไม่สามารถขับสาร ตกค้างออกได้หมด ทำให้เกิดสะสมในร่างกายและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะไตวายอีกด้วย

การบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ จะช่วยให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายไม่ต้องทำงานหนัก ในการขจัดสิ่งสกปรก แปลกปลอม รวมทั้งสารพิษที่ละลายปะปนมากับน้ำ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มระบบ REVERSE OSMOSIS จะช่วยยืดอายุและถนอมรักษาอวัยวะในร่างกายของท่านให้มีอายุยาวนานขึ้น จึงได้รับตรามาตรฐาน รับรองคุณภาพจาก WATER QUALITY ASSOCIATION ซึ่งเป็น องค์กรควบคุมและรับรอง คุณภาพน้ำดื่มของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในแถบยุโรป
ตู้น้ำหยอดเหรียญ  ตู้น้ำ  ตู้น้ำดื่ม  น้ำหยอดเหรียญ  เครื่องกรองน้ำ  world tech  www.porapakelectric.com  ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ                                

หลักการทำงานของระบบ REVERSE OSMOSIS

REVERSE OSMOSIS เป็นกระบวนการใช้ แยกอิออน สารประกอบ และสารละลายต่างๆ ออกจากน้ำ โดยใช้เยื่อ Membrane (ซึ่งเป็นเยื่อสังเคราะห์โพลีเมอร์) เป็นตัวกลาง ตามปกติกระบวนการ OSMOSIS เป็นกระบวนการธรรมชาติที่โมเลกุลของน้ำจะเคลื่อนจากสารละลายที่เจือจางผ่านเยื่อ Membrane ไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง

แต่ระบบ REVERSE OSMOSIS จะเป็นไปในทางกลับกัน คือ โมเลกุลของน้ำจะต้องเคลื่อนที่ จากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงผ่าน Membrane กลับไปยังสารละลายที่เจือจางได้โดยอาศัยแรงดันสูง จากปั๊มแรงดันสูง ในการอัดโมเลกุล ของน้ำย้อนกลับทิศทางของกระบวนการธรรมชาติ ทำให้สามารถกรอง เอาน้ำบริสุทธิ์ ออกจากน้ำที่มีสารละลายต่างๆ ได้

ทฤษฎีการรีเวอร์สออสโมซีส

A.   น้ำถูกแยกออกจากเกลือด้วย Semi-Permeable Membrane ที่เวลาเป็นศูนย์ระดับน้ำ ทั้งสองเท่ากัน

B.    น้ำเคลื่อนที่ผ่าน Membrane ไปสู่น้ำเกลือ เป็นกระบวนการออสโมซีส

C.   เมื่อให้แรงอัดกับน้ำเกลือ น้ำจะเคลื่อนที่กลับจากด้านน้ำเกลือไปยังด้านน้ำบริสุทธิ์เป็น กระบวนการรีเวอร์สออสโมซีส

เยื่อ Membrane ที่ใช้กับเครื่อง RO นี้เป็นแบบ Spiral Wound ซึ่งออกแบบให้มีการไหล แบบปั่นป่วน (Turbulent) โดยน้ำที่มีความบริสุทธิ์ จะเคลื่อนที่เข้าไปรวมกันภายในท่อตรงกลาง เรียกว่า"PERMEATE" ส่วนน้ำที่ไม่ผ่านเยื่อ Membrane จะไหลออกทางปลายอีกด้านหนึ่ง เป็นน้ำความเข้มข้นสูง ที่เรียกว่าน้ำ "CONCENTRATE" (หรือ "RETENTRATE")

วัตถุประสงค์ในการใช้ระบบ Reverse Osmosis

ระบบ RO เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบสารกรองทั่วไปมาก ในประเทศไทยผู้ประกอบการที่เลือก ระบบนี้แยกออกเป็น 2 ประเภท

1.      ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถหาแหล่งน้ำดิบที่มีคุณภาพดีได้ เช่นแหล่งน้ำที่มีความเค็มสูง หรือน้ำทะเล เป็นต้น จึงจำเป็นต้องพึ่งพาระบบ RO แม้จะต้องลงทุนสูงก็ตาม

2.      ผู้ประกอบการที่ต้องการเน้นคุณภาพน้ำให้ได้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสารละลายเจือปน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพผู้บริโภคสูง โดยจะไม่ประกอบธุรกิจ ที่คำนึงถึงผลกำไรเพียงอย่างเดียว จึงยอมลงทุนที่สูงกว่าระบบกรองทั่วไป

 

ข้อเปรียบเทียบ
ระบบ RO
น้ำดื่มทั่วไป
1. ค่าใช้จ่าย ถูกกว่า แพงกว่า

2.ความบริสุทธิ์ของน้ำ

บริสุทธิ์มากกว่า บริสุทธิ์น้อยกว่า
3.ความสะดวกสบาย มีมากกว่า น้อยกว่า
4.การบํารุงรักษา และ ความปลอดภัย บํารุงรักษาง่าย - มีความปลอดภัยสูง บํารุงรักษาอยากกว่า - ความปลอดภัยน้อยกว่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจและชมสินค้าและสั่งสินค้ารวมถึงชมข้อมูลต่างๆ

www.porapakelectric.com

e:mail  info@porapakelectric.com     porapakelectric@gmail.com

0-2476-4306   08-5599-6090

เครื่องซักผ้า  เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  ตู้น้ำหยอดเหรียญ  เครื่องเติมเงินมือถือ  เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ  กล่องหยอดเหรียญ   อื่นๆ ฯลฯ

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตู้น้ำหยอดเหรียญ Health Drink (เฮลท์ดริ๊งส์)

ตู้น้ำดื่ม >>คลิ๊กที่นี่!!!<< (ดูตารางราคา) article
การดื่มน้ำช่วยรักษาสิว
สารพัดวิธีให้ หยุดสะอึก
มหิดลฟันธงน้ำอาร์โอดื่มได้ไม่เกิดโรคร้ายดังนักเคมีอ้าง article
น้ำดื่มระบบ reverse osmosis(RO) เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ หาคําตอบกับ Porapakelectric ที่นี่ article
ระบบ ยูโอร์ (Ultra Osmosis) คืออะไร? หาคําตอบที่นี่ครับ
ระบบ Ozone (โอโซน) คืออะไร? หาคําตอบที่นี่ครับ articledot
หมวดหมู่ สินค้าหยอดเหรียญ
dot
bulletตู้น้ำหยอดเหรียญ
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ
bulletเครื่องเติมเงินมือถืออัติโนมัติ
bulletตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
bulletตู้ ล้างรถหยอดเหรียญ
bulletตู้จําหน่ายสินค้าหยอดเหรียญ
dot
ผลงานติดตั้ง Porapakelectric.
dot
bulletผลงาน ติดตั้ง เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ TechWorlds
bulletผลงาน ติดตั้ง ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ HealthDrink
dot
Newsletter

dot
bulletบริการหลังการขาย I BUSINESS SERVICES


ท่านลูกค้าที่ประสพภันน้ำท่วม ติดต่อ เพื่อเข้าบริการ ซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ตู้น้ำหยอดเหรียญ,ตู้เติมเงิน ฟรี ไม่มีค่าบริการ โทร.08-9999-4606   24ชม.
Porapakelectric Blog,ปรภัคอิเลคทริค รวมธุรกิจหยอดเหรียญ
ปรภัคอิเลคทริค,Porapakelectric,เทคเวิลด์,Tech World,เฮลท์ดริ๊งส์ Health Drink,เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่ม,กล่องหยอดเหรียญ,ตู้หยอดเหรียญ,ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้ล้างรถหยอดเหรียญ,ตู้สินค้าหยอดเหรียญ,ตู้ปะปาหยอดเหรียญ,เก้าอี้นวดหยอดเหรียญ,
สนใจโฆษณา  โทร: 08-9999-4606
อะไหล่แอลจี แอลจี เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า ราคาเครื่องซักผ้า ประเภทของ เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า hitachi เครื่องซักผ้า imarflex เครื่องซักผ้า ge เครื่องซักผ้าหยอดเหรียน เครื่องซักผ้าฝาบน  ร
แสนสิริ ดีเวปลอปเมนท์
ดีเวปลอปเมนท์
พฤกษา เรียลเอสเตท
P-Builder รับออกแบบ เขียนเเบบ อาคารทุกประเภท รับก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบออฟฟิศ


Copyright © Porapakelectric 2010 All Rights Reserved.
...

ปรภัคอีเลคทริค
Copyright © 2000-2016 All Rights Reserved   เลขที่ 133 เขต :  จตุจักร แขวง : ลาดยาว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
อีเมล : Porapakelectric@hotmail.co.th , Info@Porapakelectric.com
เว็บไซต์ : www.porapakelectric.com

แจ้งปัญหา,ติชม : feedback@Porapakelectric.com  

... ติดต่อสอบถาม - สั่งซื้อ คุณ.ธนัช 08-5599-6090 , 02-476-4306
View My Stats PageRank Checker