ReadyPlanet.com
dot dot
ครั้งที่๒) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ [ครั้งล่าสุด]
วันที่ 09/03/2017   20:22:10

รหัสสมทบทุน เลขที่: PCN2892-01823A-0692658272    วันที่:7 มีนาคม 2554           ณ เวลา 17:16 น.

จากการสมทบทุนนี้ ลูกค้าที่สั่งซื้อตั้งแต่เดือน 1 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีส่วนร่วมด้วยกัน ในการสมทบทุนช่วยเหลือ ในมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในครั้งนี้

"ขออาราธนา (ขออำนาจ) คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดประทาน
พร (อำนวยพร)ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ"

ทาง บริษัท ปรภัคอิเลคทริค ขอเป็นตัวแทนลูกค้าในการสบทบทุนครั้งนี้

ครั้งที่๒

- รายได้ส่วนหนึ่งนําเข้าสมทบมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

- โดยลูกค้าทุกๆท่านมีส่วนได้ช่วยเด็กและแพทด้วยกัน

จากสถิติทางการแพทย์ที่ผ่านมาพบว่า อัตราการเกิดโรคหัวใจพิการในเด็ก ไม่ว่าจะเป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคเรายังไม่ทราบ จึงทำให้เป็นการยากในการป้องกัน 
 

 

 

 

 

  โรคหัวใจพิการในเด็กจำนวนไม่น้อยมีความรุนแรง แต่รักษาให้ดีขึ้นและหายขาดได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ก็อาจเสียชีวิตหรือพิการไปตลอดชีวิต นอกจากนั้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ก็นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

  สังคมไทยเราในปัจจุบันนี้ ท่ามกลางความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม กอปรกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเป็นอยู่ ยังมีเด็กด้อยโอกาสอีกเป็นจำนวนมากที่ได้รับความทุกข์ยากเพียงเพราะเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหรืออยู่ในชนบทห่างไกลแพทย์ ยิ่งถ้าเขาเหล่านั้นมีหัวใจที่พิการ โอกาสที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องแทบจะไม่มีเลย ชีวิตน้อยๆที่บริสุทธิ์อาจหมดโอกาสที่จะเติบใหญ่อย่างสมประกอบและมีคุณค่าเป็นพลเมืองดีของชาติ ตลอดชีวิตที่เกิดมาต้องดิ้นรนต่อสู้กับโรคร้ายแบบสิ้นหวัง

  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กไทยผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ ให้มีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้าง เพื่อให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคม เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติในอนาคต มูลนิธิเด็กโรคหัวใจจึงเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยกลุ่มของผู้มีจิตศรัทธาในสาธารณประโยชน์ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก และด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงรับมูลนิธิฯไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527 มูลนิธิฯจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่นั้นมา

  คณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิ ประกอบด้วยผู้มีจิตศรัทธาอาสาสมัครและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก จากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ
ทางปรภัคอิเลคทริคจึงขอเป็นส่วนกลางในการสมทบทุนซื้อเครื่องมือและสนับหนุนเพื่อช่วยเหลือทางการแพทและเด็กผู้มีโรคหัวใจแต่กําเนิด โดยนํารายได้ส่วนหนึ่งเข้าสมทบทุน โดยที่ลูกค้าทุกทุกท่านได้มีส่วนในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย
 
 
 

 
วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองหัวใจของเด็กให้อยู่เป็นปกติ พ้นจากโรคภัยป้องกัน และรักษาโรคที่อาจจะนำอันตรายมาสู่หัวใจเด็ก

2.ส่งเสริมการเผยแพร่ อบรม เพิ่มเติมความรู้ความสามารถ แก่แพทย์พยาบาล และผู้ปฎิบัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1

3.ส่งเสริมการปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจ โรคหัวใจ และการป้องกันโรคหัวใจในเด็ก ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ในด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

4.ช่วยเหลือเด็กไทยที่ฐานะยากจน และป่วยเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด หรือโรคที่ทำให้หัวใจพิการ รวมทั้ง เด็กที่อยู่ตามชนบท ที่ห่างไกลความเจริญ ให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

มูลนิธิฯ นำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นพ.สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีเด็กที่ได้รับการคัดกรองหัวใจ เข้ารับการตรวจทั้งหมด 250 คน ตรวจพบเป็นโรคหัวใจ จำนวน 23 คน

 

 

นำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นพ.สมพงษ์  บุญสืบชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังวัด และนพ.ธวัตชัย  วงค์คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีเด็กที่ได้รับการคัดกรองหัวใจ เข้ารับการตรวจทั้งหมด 35 คน ตรวจพบเป็นโรคหัวใจ จำนวน 8 คน 

 

 

 ท่านมีส่วนร่วมในการ สนับสนุนสังคม

ครั้งที่๗) สถานสงเคราะห์บ้านเด็กออ่นพญาไท วันที่ 09/03/2017   20:21:24 article
ครั้งที่๖) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (ครบรอบ ๖o ปีโรงพยาบาลราชวิถี) วันที่ 09/03/2017   20:21:34 article
ครั้งที่๕) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 09/03/2017   20:21:43 article
ครั้งที่๔) มูลนิธิเพือนช้าง (เพือสมทบทุนให้ช้างไทย มีความเป็นอยู่ดี และ อุปกรณ์การเพทย์ช้าง ยา อาหาร และ เพือพัฒนานักวิจัย) วันที่ 09/03/2017   20:21:52 article
ครั้งที่๓) ลูกค้า มีส่วนร่วม ได้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคตับระยะสุดท้าย และ ผู้ป่ายทั่วไป ในมูลมิธิรามาธิบดี วันที่ 09/03/2017   20:22:00 article
ครั้งที่๑) โครงการสันติภาพชีวิต เพื่อชีวิตที่สันติของคนไทย วันที่ 09/03/2017   20:22:18 articledot
หมวดหมู่ สินค้าหยอดเหรียญ
dot
bulletตู้น้ำหยอดเหรียญ
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ
bulletเครื่องเติมเงินมือถืออัติโนมัติ
bulletตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
bulletตู้ ล้างรถหยอดเหรียญ
bulletตู้จําหน่ายสินค้าหยอดเหรียญ
dot
ผลงานติดตั้ง Porapakelectric.
dot
bulletผลงาน ติดตั้ง เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ TechWorlds
bulletผลงาน ติดตั้ง ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ HealthDrink
dot
Newsletter

dot
bulletบริการหลังการขาย I BUSINESS SERVICES


ท่านลูกค้าที่ประสพภันน้ำท่วม ติดต่อ เพื่อเข้าบริการ ซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ตู้น้ำหยอดเหรียญ,ตู้เติมเงิน ฟรี ไม่มีค่าบริการ โทร.08-9999-4606   24ชม.
Porapakelectric Blog,ปรภัคอิเลคทริค รวมธุรกิจหยอดเหรียญ
ปรภัคอิเลคทริค,Porapakelectric,เทคเวิลด์,Tech World,เฮลท์ดริ๊งส์ Health Drink,เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่ม,กล่องหยอดเหรียญ,ตู้หยอดเหรียญ,ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้ล้างรถหยอดเหรียญ,ตู้สินค้าหยอดเหรียญ,ตู้ปะปาหยอดเหรียญ,เก้าอี้นวดหยอดเหรียญ,
สนใจโฆษณา  โทร: 08-9999-4606
อะไหล่แอลจี แอลจี เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า ราคาเครื่องซักผ้า ประเภทของ เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า hitachi เครื่องซักผ้า imarflex เครื่องซักผ้า ge เครื่องซักผ้าหยอดเหรียน เครื่องซักผ้าฝาบน  ร
แสนสิริ ดีเวปลอปเมนท์
ดีเวปลอปเมนท์
พฤกษา เรียลเอสเตท
P-Builder รับออกแบบ เขียนเเบบ อาคารทุกประเภท รับก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบออฟฟิศ


Copyright © Porapakelectric 2010 All Rights Reserved.
...

ปรภัคอีเลคทริค
Copyright © 2000-2016 All Rights Reserved   เลขที่ 133 เขต :  จตุจักร แขวง : ลาดยาว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
อีเมล : Porapakelectric@hotmail.co.th , Info@Porapakelectric.com
เว็บไซต์ : www.porapakelectric.com

แจ้งปัญหา,ติชม : feedback@Porapakelectric.com  

... ติดต่อสอบถาม - สั่งซื้อ คุณ.ธนัช 08-5599-6090 , 02-476-4306
View My Stats PageRank Checker