ReadyPlanet.com
dot dot
ครั้งที่๖) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (ครบรอบ ๖o ปีโรงพยาบาลราชวิถี) article
วันที่ 16/07/2015   11:31:24


ในนาม ลูกค้าทุกๆท่าน และ บริษัท ปรภัคอิเลคทริค  ได้เปิดโครงการเพื่อนําเงินรายได้ส่วนหนึ่ง เข้าสมทบทุนช่วยเหลือ  ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อ ช่วยเหลือเรื่องการตรวจรักษาและค่ายาแก่ ผู้ป่วยยากไร้อนาถา " จากรายได้ส่วนหนึ่งนี้ ทาง ปรภัคอิเลคทริค ได้เป็นตัวแทน ในการนำบริจาคครั้งนี้ โดย ลูกค้าทุกๆท่าน ที่สั่งซื้อในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘ ได้้เป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือในสมทบทุนครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อผู้ป่วยอนาถานะครับ  การบริจาคสำเร็จแล้ว ขอให้ลุกค้าทุกท่านได้อนุโมทนา และอฐิฐานตามสมควรเทอญ เพื่อความสมบูรณ์ ของอานิสงค์ครับ.

 

"ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดประทาน

พร (อำนวยพร)ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย

และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ"

 

[รหัสสมทบทุน No.0089879   3-มีนาคม-2558  ณ เวลา]

 

 

   ลูกค้าทุกท่าน นอกจากได้ลงทุนในธุรกิจเครื่องหยอดเหรียญแล้วนั้น ท่านยังได้ร่วมทำบุญใน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

 

" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอยากไร้ บวกกับ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และ สร้างศูนย์การแพทย์ราชวิถี และ เพื่อเป็นโอกาสในการต้อนรับมงคลปีใหม่ ๒๕๕๘ " ขออานิงค์ครั้งนี้ จงมีแด่ ลูกค้าทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จ โชคดีมีชัย คิดสิ่งใดจงสมปรารถนาโดยพลัน เทอญ. 

 

 

โรงพยาบาลราชวิถี เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติ 

 

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลราชวิถี

 เลิศทางวิชาการ 
 1. มีการพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเป็นศูนย์วิชาการเฉพาะทาง โดยครอบคลุมวิชาการด้านส่งเสริม 
ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู มีการใช้นวัตกรรมที่ก้าวหน้าทันวิทยาการอย่างเหมาะสมมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการของบุคคากรอย่างต่อเนื่องเป็นสถาบันสอนและฝึกอบรมทางการแพทย์และสาธารณสุขในทุกระดับ
 2. เป็นสถาบันทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ องค์กรวิชาชีพ และประชาชนทั่วไป
 3. เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการในส่วนของความรู้พื้นฐาน ความรู้เชิงปฏิบัติและความรู้เชิง
ระบบ (Health Care System)  
 4. เป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพสู่ประชาชน
   
บริการเป็นเยี่ยม 
1. ยึดหลักการที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการให้บริการ โดยผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจจากการบริการ
ที่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ
 2. มีระบบการประกันคุณภาพบริการ มีการพัฒนาระบบบริการะดับตติยภูมิ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
โดยครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของบริการ เพิ่มศักยภาพการให้บริการและการเข้าถึงบริการได้
อย่างเท่าเทียมกัน สะดวก รวดเร็ว มีระบบประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพบริการ
 3. บริการด้วยน้ำใจ
   
เปี่ยมสุขในองค์กร 
1. ผู้บริหารทุกระดับ มีภาวะผู้นำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม และยุติธรรม ใช้อำนาจเหมาะสม
2. ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม
3. ผู้ปฏิบัติรู้หน้าที่เต็มใจ สุขใจขณะทำงาน มีความสามัคคี โดยมีการสื่อสาร ประสานงานใน
และระหว่างหน่วยงาน เพื่อบรรลุหลักของการทำงานเป็นทีม
4. มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงานทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
5. สวัสดิการดี

 

การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาล ซึ่งมีหน่วยงานให้บริการผู้ป่วยทั้งหมด 17 สาขา ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก(ในบางสาขา) 
มีบุคคลกรทางการแพทย์ดูแลภายในเวลาราชการ โดยมีสาขาดังนี้


ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ห้องตรวจประกันสังคม

ห้องตรวจนรีเวช

ชันสูตร

 

 

อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

ขอลาภอันประเสริฐนี้ จงมีแด่ ลูกค้าพร้อมด้วยครอบครัวทุกท่านเทอญ.
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการได้ให้โอกาส ในมูลนิธิที่รอการอุปถัมภ์

ครั้งที่๗) สถานสงเคราะห์บ้านเด็กออ่นพญาไท วันที่ 25/11/2015   12:47:01 article
ครั้งที่๕) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 03/03/2015   22:37:43 article
ครั้งที่๔) มูลนิธิเพือนช้าง (เพือสมทบทุนให้ช้างไทย มีความเป็นอยู่ดี และ อุปกรณ์การเพทย์ช้าง ยา อาหาร และ เพือพัฒนานักวิจัย) วันที่ 28/06/2012   01:44:33
ครั้งที่๓) ลูกค้า มีส่วนร่วม ได้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคตับระยะสุดท้าย และ ผู้ป่ายทั่วไป ในมูลมิธิรามาธิบดี วันที่ 28/06/2012   01:09:17
ครั้งที่๒) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ [ครั้งล่าสุด] วันที่ 23/10/2011   21:14:10
ครั้งที่๑) โครงการสันติภาพชีวิต เพื่อชีวิตที่สันติของคนไทย วันที่ 23/10/2011   21:14:28 articledot
หมวดหมู่ สินค้าหยอดเหรียญ
dot
bulletตู้น้ำหยอดเหรียญ
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ
bulletเครื่องเติมเงินมือถืออัติโนมัติ
bulletตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
bulletตู้ ล้างรถหยอดเหรียญ
bulletตู้จําหน่ายสินค้าหยอดเหรียญ
bulletโปรโมชั่น
dot
รูปแบบ Layout Styles ส่ง/ติดตั้ง
dot
bulletรูปแบบ : เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
bulletรูปแบบ : ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
dot
Newsletter

dot
bulletบริการหลังการขาย I BUSINESS SERVICES


ท่านลูกค้าที่ประสพภันน้ำท่วม ติดต่อ เพื่อเข้าบริการ ซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ตู้น้ำหยอดเหรียญ,ตู้เติมเงิน ฟรี ไม่มีค่าบริการ โทร.08-9999-4606   24ชม.
แจกทอง
Porapakelectric Blog,ปรภัคอิเลคทริค รวมธุรกิจหยอดเหรียญ
Porapakelectric,รวมธุรกิจหยอดเหรียญ,สั่งซื้อเครื่องหยอดเหรียญ,ผลิตเครื่องหยอดเหรียญ,ปรภัคอิเลคทริค
อะไหล่แอลจี แอลจี เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า ราคาเครื่องซักผ้า ประเภทของ เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า hitachi เครื่องซักผ้า imarflex เครื่องซักผ้า ge เครื่องซักผ้าหยอดเหรียน เครื่องซักผ้าฝาบน  ร
ปรภัคอิเลคทริค,Porapakelectric,เทคเวิลด์,Tech World,เฮลท์ดริ๊งส์ Health Drink,เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่ม,กล่องหยอดเหรียญ,ตู้หยอดเหรียญ,ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้ล้างรถหยอดเหรียญ,ตู้สินค้าหยอดเหรียญ,ตู้ปะปาหยอดเหรียญ,เก้าอี้นวดหยอดเหรียญ,
Tel: 02-690-3555 / บ้านหทัย  Baanhatai living / ADDRESS : 92 Soi Pracharachbumpen 7 , Pracharachbumpen Rd., Huaykhwang, Bangkok 10310 THAILAND
สนใจโฆษณา  โทร: 08-1354-6075
Information Contacts Sales and Q.A. Porapakelectric.


Copyright © Porapakelectric 2010 All Rights Reserved.
...

ปรภัคอีเลคทริค
Copyright © 2000-2016 All Rights Reserved   เลขที่ 133 เขต :  จตุจักร แขวง : ลาดยาว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
อีเมล : porapakelectric@hotmail.com , info@porapakelectric.com
เว็บไซต์ : www.porapakelectric.com

แจ้งปัญหา,ติชม : feedback@Porapakelectric.com  

... ติดต่อสอบถาม - สั่งซื้อ คุณ.ธนัช 08-5599-6090 , 02-476-4306
View My Stats PageRank Checker