ReadyPlanet.com
dot dot
การติดตั้ง , การตั้งวาง เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่ถูกต้อง !

 การติดตั้ง , การตั้งวาง เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่ถูกต้อง !

 

..................................................................................................................................................................................................................

การติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

•   ขั้นตอนที่ 1.การถอดบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องซักผ้า
- ถอดโฟมประคองถังซักออกจากตัวเครื่อง
- ถอดโฟมรองฐานเครื่อง และพลาสติกประคองมอเตอร์ออกจากตัวเครื่อง

 การถอดโฟมจากเครื่องซักผ้า

ข้อควรระวัง:: พลาสติกประคองมอเตอร์เป็นบรรจุภัณฑ์ในการช่วยในการขนส่งเท่านั้น  โดยจะติดกับโฟมรองฐานเครื่อง ห้ามนําใส่เครื่องซักผ้าเด็ดขาด

•   ขั้นตอนที่ 2.การติดตั้งตะแกรงกันหนู
- เตรียมตะแกรงกันหนูที่แถมมากับเครื่อง
- ใส่ตะแกรงกันหนูที่ฐานเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหรือตามคู่มือที่แนบกับตะแกรงกันหนู

 วิธีติดตั้งใส่ตะแกรงใต้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และ ซักผ้าทั่วไป

 

•   ขั้นตอนที่ 3.การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง
1.นําท่อน้ำทิ้งต่อเข้ากับเครื่องซักผ้า
2.ต่อเข้ากับตัวเครื่องให้แน่นดังรูป แล้วกดให้แน่น
3.วิธีติดตั้งท่อน้ำทิ้งเครื่องซักเสร็จแล้วอย่างถูกต้อง

วิธีใส่ท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และ เครื่องซักผ้าทั่วไป

•   ขั้นตอนที่ 4.การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
1.แยกตัวเชื่อมกลางออกจากสายของท่อน้ำเข้า
2.คลายสกรูทั้ง 4 ออกให้มีช่องว่างสําหรับใส่ก๊อกน้ำ
3.ติดตั้งกับก๊อกน้ำขันสกรูให้แน่น
4.หมุนตัวเชื่อมให้แน่น
5.ต่อสายท่อน้ำเข้าของเครื่องซักผ้าเข้ากับตัวเชื่อมกลางตามเดิม
6.ขันเกลียวกับตัวเครื่องซักผ้าให้แน่น
7.ตรวจการรั่วของน้ำ

วิธีติดตั้งท่อน้ำเข้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,และ เครื่องซักผ้าทั่วไป,การหมุนเกลียวกับเครื่อง

•   ขั้นตอนที่ 5.การจัดวางเครื่องซักผ้า,ซักผ้าหยอดเหรียญบนพื้นที่ใช้งาน
- การจัดวางเครื่องซักผ้าที่เหมาะสม ต้องวางเครื่องบนพื้นที่มั่นคง แข็งแรง สมดุล
- การจัดวางเครื่องซักผ้าที่ไม่เหมาะสม ห้ามวางเครื่องบนพื้นที่เอียง ขรุขระ หรือไม่สมดุล
- ถ้าเครื่องซักผ้าไม่สมดุลให้ทําการปรับตั้งขาของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญโดยการหมุนขาปรับระดับจนกว่าเครื่องจะตั้งได้สมดุล

การจัดวางเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญบนพื้นที่ที่ใช้งานจริง,ไม่ควรตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่เอียง หรือ ขรุขระ หรือ ไม่มั่นคง,ข้อควรระวังเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,การตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,การวางเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ความเหมาะสมในการตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่สมดุล

โดย  ปรภัคอิเลคทริค
www.porapakelectric.com

 

การบํารุงรักษาเครื่องซักผ้าเบื้องต้น

 

- วิธีดูแล แบบผ้ากรองเครื่องซักผ้าด้านซ้าย   และ  แบบตะแกรงวงกลมด้านขวา

 การดูแลรักษา ระบบการกรองเศษผงจากการซักผ้า

- วิธีการล้าง ตัวกรอง น้ำเข้า เครื่องซักผ้า

การล้างที่กรองตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ,วิธิถอดที่กรองเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

ข้อควรระวังการใช้เครื่องซักผ้า

•   เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในที่ชื้นแฉะ

•   ขณะที่เครื่องซักผ้ากําลังหมุน ห้ามจับหรือสอดมือลงไปในถังซักผ้า

•   ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่น หรือใช้ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ โดยลําพัง

•   ไม่ควรซักผ้าหรือปั่นเสื้อผ้าที่เปื้อนสารไวไฟ เพราะอาจทําให้เกิดการเสียดสีและเกิดการลุกไหม้ทําความเสียหายกับเครื่องซักผ้า และ ผ้าที่นํามาซักในเครื่องซักได้

•   ควรตรวจสอบสิ่งของต่างๆ ก่อนที่จะทําไปซักดังนี้

- แยกกุญแจ,เข็มกลัดหรือเหรียญสตางค์ออกจากเสื้อผ้า

- ชุดชั้นในสตรีควรแยกใส่ถุงซักผ้า

เพื่อป้องกันความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดกับผ้าหรือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญได้

•   ให้แช่หรือกดผ้าที่จะซักลงไปให้พอดีกับระดับน้ำในถังซักผ้า

การตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ไม่สมดุล

•   เมื่อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตั้งอยู่ในลักษณะเอียงขณะเครื่องซักผ้ากําลังหมุนเครื่องจะ  หยุดและทําการปรับระดับกับน้ำในถังซักโดยจะมี อาการเต้นหรือสั่น ก่อนที่จะทําการหมุนซักผ้าอีกครั้ง

•   ถ้าเครื่องซักผ้าหยุดการทํางานให้แก้ใขด้วยการตั้งเครื่อง  ให้สมดุลย์และเกลี่ยผ้าในถังซักให้ผ้าในถังสมดุลเท่ากันทั่วถังโดยเท่าๆกัน

•   หลังเกลี่ยผ้าแล้วปิดฝา เครื่องซักผ้าจะหมุนทํางานตามปกติ

   

การเริ่มวางแผนสําหรับผู้ที่ต้องการ ลง เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

 

1.    เลือกทำเล เริ่มต้นการเลือกทำเลที่ใกล้ที่พักอาศัยที่มีคนอยู่เยอะๆ เช่น หอพัก, ชุมชน, หมู่บ้าน,พื้นที่หน้าบ้าน  เป็นต้นที่ท่านจะนํา เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ไปลงที่นั้นๆ

2.    ประเมินปริมาณการใช้งาน  เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ว่าควรจะใช้ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ทั้งหมดกี่เครื่องและกี่กิโลในการลงในพื้นที เพื่อความพอดีและเหมาะสม

3.     หลังจากได้ปริมาณการใช้งานแล้วก็เลือกจำนวนเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่ต้องซื้อ ให้เหมาะสมกับพื้นที่
(ซื้อจำนวนเท่าไหร่ และต้องซื้อรุ่นขนาดเท่าไหร่) และ เป็นLG หรือ SAMSUNG

4.    เมื่อท่านมีรุ่นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และ ความจุที่ต้องการแล้ว สามารถโทรสั่งได้ทันทีที่ 08-5599-6090

5.    ประเมินรายได้จากที่ลูกค้ามาซักผ้าหยอดเหรียญLG หรือ Samsung ก็ได้ว่ามีความต้องการพอหรือไม่เพราะร้อยยละ 80% ลูกค้าที่เคยมีประวัติซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจะมีไม่ต่ำกว่า 3 เครื่อง เพื่อรองรับการใช้งานจากลูกค้าที่มาซักผ้าหยอดเหรียญ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทําให้ท่านเสียโอกาสทางธุรกิจหยอดเหรียญนี้ได้

*************************************************************

 
 
 
คําถามเกี่ยวกับ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่ถามบ่อย
 
 
 
 

ถาม

หากทําธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จุดคุ้มทุนประมาณไว้ที่เท่าไหร่

ตอบ

• เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จุดคุ้มทุนประมาณ 7 เดือน - 11 เดือน เทียบจากอัตราการซักผ้า 6 ครั้งต่อวัน  (ที่เหลือคือกําไรที่ลูกค้ามาซักผ้าหยอดเหรียญ คิดเป็นระยะยาว)
• หากซักครั้งละ 20 บาท เท่ากับว่ามีรายได้ 120 บาทต่อวัน หรือ 3,600 บาทต่อเดือน หรือ 43,200 บาทต่อ/ปี  
• เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ จุดคุ้มทุนประมาณ 6 เดือน - 11 เดือน เทียบจากอัตราการอบผ้า 6 ครั้งต่อวัน 
• หากอบผ้าครั้งละ 30 นาที ในอัตราค่าอบผ้านาทีละ 1 บาท ดังนั้น จะมีรายได้ 180 บาทต่อวัน หรือ   5,400 บาทต่อเดือน หรือ 64,800 บาทต่อปี  
 

ถาม

ราคา ที่ตั้งหยอดเหรียญควรตั้งที่เท่าไหร่

ตอบ

• ราคาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ท่านลูกค้าสามารถตั้งเองได้ตลอด  0-90  บาท  ส่วนราคาต่อไปนี้จะเป็นราคามาตฐานโดยทั่วไปของผู้ที่ตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
• เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  6-7 กิโลกรัมตั้งราคาซัก 20 บาท/ครั้ง รวมค่าน้ำ+ไฟฟ้า 4 บาท/ครั้ง  
• เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  8 กิโลกรัมตั้งราคาซัก 20-30 บาท/ครั้ง รวมค่าน้ำ+ไฟฟ้า 4.5 บาท/ครั้ง 
• เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  11 กิโลกรัมตั้งราคาซัก 30-40 บาท/ครั้ง รวมค่าน้ำ+ไฟฟ้า 5 บาท/ครั้ง 
• เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ  10 กิโลกรัมตั้งราคาอบนาทีละ 1 บาท ทุนค่าไฟ 10-15 บาท/ชั่วโมง 
    จากค่าน้ำ 20 บาท และ ไฟฟ้า 5 บาท

ถาม

กําไร ที่จะได้จากธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญ คิดอย่างไร แล้วได้เท่าไหร่

ตอบ

-   คิดกําไรที่ได้จากธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ดังนี้ โดยคิด/การซักผ้าหยอดเหรียญ 1 ครั้ง
• เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จุ 6.5 กิโล หยอดเหรียญ 20 ต่อครั้ง  รวมน้ำ+ไฟ  4   หักเหลือ กำไร 16   ต่อการซักผ้าหนึ่งครั้ง 
• เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จุ 7   กิโล หยอดเหรียญ 20 ต่อครั้ง  รวมน้ำ+ไฟ  4   หักเหลือ กำไร 16   ต่อการซักผ้าหนึ่งครั้ง 
• เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จุ 8   กิโล หยอดเหรียญ 30 ต่อครั้ง  รวมน้ำ+ไฟ  4.5 หักเหลือ กำไร 25.5 ต่อการซักผ้าหนึ่งครั้ง
• เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จุ 11  กิโล หยอดเหรียญ 40 ต่อครั้ง  รวมน้ำ+ไฟ  5   หักเหลือ กำไร 35   ต่อการซักผ้าหนึ่งครั้ง 
• เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ จุ 10  กิโล ราคาอบนาทีละ 1 ต่อครั้ง  ค่าไฟฟ้า      20   หักเหลือ กําไร 40   ต่อการอบผ้าหนึ่งครั้ง
    จากค่าน้ำ 20 ค่าไฟ 5 บาท

ถาม

ซักผ้าหยอดเหรียญ คนลงทุนใช่เยอะที่สุดยี่ห้ออะไร

ตอบ

• ซักผ้าหยอดเหรียญLG SAMSUNG  (LG และ SAMSUNG จะใช้ดีที่สุด ส่วนหนึ่งในยี่ห้อนี้ ยี่ห้อไหนต้องอยู่ที่ลูกค้าส่วนหนึ่ง)

ถาม

อยู่ต่างจังหวัดส่งสินค้าอย่างไร

 

ตอบ

• ส่งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทางขนส่ง  บริษัทขนส่ง เอกชน  เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจะถูกแพ็คกล่องและโฟมกันกระแทกอย่างดี เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจะถึงปลายทาง อย่างเร็วสุด 1 วัน อย่าช้า 2 วัน เมื่อบริษัทขนส่งนำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไปถึงปลายทางแล้ว  ขนส่งจะนําเครื่องซักผ้ากระจายลงรถเล็กเพื่อนําไปส่งที่บ้านท่าน ต่อไป โดยที่ทางปรภัคอิเลคทริค จะแจ้ง Number.ของบิลนั้นๆให้ท่านลูกค้าได้ทราบ หลังส่งสินค้า

ถาม

สั่งซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ อย่างไร

ตอบ

สั่งสินค้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญได้โดยตรงที่  02-476-4306 , 08-5599-6090

หรือ ที่อีเมลล์  Info@Porapakelectric.com

ถาม

สถานที่ลงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่แนะนํา

ตอบ

หากให้แนะนําสถานที่ลงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

• หน้าโรงเรียน    • หน้ามหาลัย   •   หอพักทั่ว   • คอนโด   • พื้นที่หน้าบ้าน   • โครงการต่างๆ เป็นต้น

ถาม

หากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วมีปัญหา ติดต่อยังไง

ตอบ

หากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ มีปัญหา ส่งเมลล์แจ้งความประสงค์ที่จะซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ได้ที่ อีเมลล์ Info@Porapakelectric.com

หรือ สายด่วน รับเรื่องบริการ 24ม.  Mob.08-5599-6090

ถาม

เมื่อติดตั้งกล่องหยอดเหรียญ จะป้องกันยังไม่ให้ลูกค้ามากดเล่น

ตอบ

ทาง ปรภัคอิเลคทริค จะมีการให้ แผนกช่าง ล๊อคปุ่มไว้เพื่อป้องกันการกดเล่น

 

 
 
 
 
 
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,[เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ],ซีกผ้าหยอดเหรียญ,[ซักผ้าหยอดเหรียญ],เครื่องซักผ้าLG,ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ,เครื่องหยอดเหรียญ,หยอดเหรียญอิเลคทรอนิค,สินค้าหยอดเหรียญ,Productหยอดเหรียญ,หยอดเหรียญซักผ้า,ราคาขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญกับการถาม-ตอบ,แผนกบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ลงทุนเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ซักชุดชั้นในหยอดเหรียญ,ถังปั่นหยอดเหรียญ,ถังล้างผ้าหยอดเหรียญ,ตู้ทําความสะอาดผ้าหยอดเหรียญ,อุปกรณ์ซักผ้าหยอดเหรียญ,ซักผ้าหยอดเหรียญแบบฝาบน,เปิดฝาบนเพื่อซักผ้าหยอดเหรียญ,ระบบหยอดเหรียญ ราคา กล่อง หยอด เหรียญ เครื่อง ซัก ผ้า
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ lg wft 1275 td ราคา
 ราคาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 เครื่อซักผ้าหยอดเหรียญ 
 เครื่องซักผ้า 
 เครื่องซักผ้าหยลอดเหรียญ 
 กล่องยอดเหรียญ หาดใหญ่ 
 เครื่องหยอดเหรียญ
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ lg 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ราคาถูก 
 ขาย เช่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญพัทยา
 หยอดเหรียญ 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเชียงราย 
 กล่องหยอดเหรียญเครื่องซักผ้า
 ธุรกิจหยอดเหรียญ 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ถูกๆ 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียน
 ซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 ซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริษัทไหนดี 
 เช็คราคาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญฃ 
 ช่างซ่อมซักผ้า 
 ราคาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของ lg 
 เครื่อง ซัก ผ้า หยอด เหรียญ
 ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
 ราคาเครื่องซักผ้า
 ขายเครื่องซักผ้า หยอดเหรียญ 
 เครื่องซักผ้า lg ฝาหน้า ทำงานแบบกว้าง 
 กล่องหยอดเหรียญ ทำงานแบบกว้าง
 กล่องควบคุมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ราคาโรงง? 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรีญ
 เครื่องซักผ้าหยดเหรียญ 
 ราคา เครื่อง หยอด เหรียญ 
 เคื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
 เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ 
 ซักผ้าหยอดเหรียญ 
 เครื่องซํกผ้าหยอดเหรียญ 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหร๊ญ 
 ขายเครื่องซักผ้า 
 เครื่องซักผ้าหลอดเหรียญ 
 ตู้หยอดเหรียญเครื่องซักผ้า 
 กล่อง หยอด เหรียญ 
 เครื่องซักผ้ายอดเหรียญ 
 บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญราคาถูก 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมือสองราคาถูก 
 รับติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ นครปฐม 
 เครื่อง ซัก ผ้า หยอด เหรียญ lgถูกเพิ่มแล้ว 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมือสอง
 จำหน่ายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 ราคา เครื่อง ซัก ผ้า หยอด เหรียญถูกเพิ่มแล้ว  
 ร้าน เครื่อง ซัก ผ้า หยอด เหรียญ
ขายตู้หยอดเหรียญ,ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ขาย กล่อง หยอด เหรียญ,ราคา กล่อง หยอด เหรียญ,ขาย กล่อง หยอด เหรียญ เครื่อง ซัก ผ้า,ราคา เครื่อง หยอด เหรียญ,จําหน่าย เครื่อง หยอด เหรียญ,บริการ เครื่อง ซัก ผ้า หยอด เหรียญ,เครื่อง ซัก ผ้า หยอด เหรียญ ชลบุรี,เครื่อง ซัก ผ้า นนทบุรี,ซื้อ เครื่อง ซัก ผ้า หยอด เหรียญ,เครื่อง ซัก ผ้า ยอด เหรียญ,เครื่อง ซัก ผ้า หยอด เหรียญ สด,ต้องการ ซื้อ เครื่อง ซัก ผ้า หยอด เหรียญ,เทคเวิลด์,Tech World,TECH WORLD,ปรภัคอิเลคทริค,Porapakelectric
 
---------------------------------------------
 
 

 

 
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ TechworlD (เท็คเวิลด์)

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ >>คลิ๊กที่นี่!!!<< (ดูตารางราคา) article
5 โอกาสทำเงินซักผ้าหยอดเหรียญ
5 ปัญหาที่ท่านต้องเจอในเครื่องซักหยอดเหรียญ
ระหว่างเครื่องซักผ้าพร้อมกล่องหยอดเหรียญ กับซื้อเครื่องซักผ้ามาให้ช่างติดตั้งกล่องให้แบบไหนดีกว่ากัน ?dot
หมวดหมู่ สินค้าหยอดเหรียญ
dot
bulletตู้น้ำหยอดเหรียญ
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ
bulletเครื่องเติมเงินมือถืออัติโนมัติ
bulletตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
bulletตู้ ล้างรถหยอดเหรียญ
bulletตู้จําหน่ายสินค้าหยอดเหรียญ
dot
ผลงานติดตั้ง Porapakelectric.
dot
bulletผลงาน ติดตั้ง เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ TechWorlds
bulletผลงาน ติดตั้ง ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ HealthDrink
dot
Newsletter

dot
bulletบริการหลังการขาย I BUSINESS SERVICES


ท่านลูกค้าที่ประสพภันน้ำท่วม ติดต่อ เพื่อเข้าบริการ ซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ตู้น้ำหยอดเหรียญ,ตู้เติมเงิน ฟรี ไม่มีค่าบริการ โทร.08-9999-4606   24ชม.
Porapakelectric Blog,ปรภัคอิเลคทริค รวมธุรกิจหยอดเหรียญ
ปรภัคอิเลคทริค,Porapakelectric,เทคเวิลด์,Tech World,เฮลท์ดริ๊งส์ Health Drink,เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่ม,กล่องหยอดเหรียญ,ตู้หยอดเหรียญ,ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้ล้างรถหยอดเหรียญ,ตู้สินค้าหยอดเหรียญ,ตู้ปะปาหยอดเหรียญ,เก้าอี้นวดหยอดเหรียญ,
สนใจโฆษณา  โทร: 08-9999-4606
อะไหล่แอลจี แอลจี เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า ราคาเครื่องซักผ้า ประเภทของ เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า hitachi เครื่องซักผ้า imarflex เครื่องซักผ้า ge เครื่องซักผ้าหยอดเหรียน เครื่องซักผ้าฝาบน  ร
แสนสิริ ดีเวปลอปเมนท์
ดีเวปลอปเมนท์
พฤกษา เรียลเอสเตท
P-Builder รับออกแบบ เขียนเเบบ อาคารทุกประเภท รับก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบออฟฟิศ


Copyright © Porapakelectric 2010 All Rights Reserved.
...

ปรภัคอีเลคทริค
Copyright © 2000-2016 All Rights Reserved   เลขที่ 133 เขต :  จตุจักร แขวง : ลาดยาว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
อีเมล : Porapakelectric@hotmail.co.th , Info@Porapakelectric.com
เว็บไซต์ : www.porapakelectric.com

แจ้งปัญหา,ติชม : feedback@Porapakelectric.com  

... ติดต่อสอบถาม - สั่งซื้อ คุณ.ธนัช 08-5599-6090 , 02-476-4306
View My Stats PageRank Checker